• 🖤🖤🖤 BLACK FRIDAY 🖤🖤🖤 Promocyjne karnety można zakupić i aktywować tylko w tym dniu lub przedłużyć aktywny karnet.